Snoei- en schoonmaakochtend op 15 november

Zicht op de dierenweide in de 60'er jaren (foto H. de Beer)
Zicht op de dierenweide in de 60’er jaren (foto H. de Beer)

15 november, vanaf 9.30 uur, is er weer een snoei- en schoonmaakochtend gepland. Het hek staat open, de koffie staat klaar, bij de ingang van de dierenweide.

Op een snoei- en schoonmaakochtend pakken vrijwilligers de te onstuimige struiken en planten aan en maken plaats voor nieuwe. En lopen met vuilniszakken door het park voor de toch noodzakelijke extra opruimactie.

Deze keer gaan we het één en ander weghalen voor de winter, we herstellen wat zichtlijnen en willen ook de vogelkastjes inspecteren.

Geef je op via onderstaand formulier, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Cultuurhistorische analyse park beschikbaar

Begin 2012 is de cultuurhistorische geschiedenis beschreven in opdracht van de gemeente Utrecht door Bettina van Santen, adviseur Architectuurhistorie.

Uit de diverse archieven van de gemeente heeft ze achterhaald wat de ontwikkeling van het park is, beginnend in de late middeleeuwen. Het rapport geeft een schitterend beeld van de ontstaansgeschiedenis van het park. En ook een kritische analyse van de huidige toestand, zoals de volgende conclusies aangeven:

 • De relatie tussen park en Leidsche Rijn is nagenoeg verdwenen, evenals die tussen Meysterlaan en park
 • Het hele eiland, inclusief bunker, is zwaar begroeid geraakt en daardoor eigenlijk onherkenbaar.
 • Er is te veel verrommeling en verharding.
 • Er is te weinig eenheid van hekwerk: overal verschillende hekken.

De cultuurhistorica doet dan ook aanbevelingen, zoals:

 • Haal overbodige of te welige begroeiing weg
 • Maak het park weer zichtbaar vanaf Leidsche Rijn en andersom
 • Stel het toekomstig gebruik van het landhuis ten dienste van het park en versterk de relatie tussen landhuis – park – theekoepel én Leidsche Rijn, met name ook in de openbare ruimte
 • Streef naar eenheid in meubilair, hekwerken e.d.
 • Richt het gebiedje rond de toegang van het hertenkamp, milieupunt, aansluitend op de ruimte rond de bibliotheek opnieuw in

ga hier naar de inhoud van het rapport.

Kijk daar! mensen!

Zo’n 20 vrijwilligers (links een deel van de ochtendploeg) hebben afgelopen zaterdag Park Oog in Al ontdaan van wildgegroeide struiken en bomen en daarmee voor de hertjes het zicht op de wijk vanuit alle kanten van de dierenweide weer teruggebracht. En andersom natuurlijk.

Voorloper Ger spreekt van een “groot succes”.  En dat was het ook: niet alleen ontstonden er enorme hopen van groenafval, in een paar uurtjes werden tientallen kilo’s zwerfvuil verzameld.  De dames herten liepen van pure blijdschap (of van angst) een paar groepsrondjes in galop.

De gemeente had het geheel echt tot in de puntjes ondersteund door alle vrijwilligers voor deze gelegenheid te voorzien van gloednieuw supergereedschap: knipscharen, zagen, afvalgrijpers en wat er verder nodig was. Alleen de fluorgele ‘taakstraf’hesjes bleven onaangeroerd…

Gemist? geen nood, het initiatief wordt in het voorjaar ongetwijfeld herhaald.

Kijk hier voor meer foto’s…

Oog voor park Oog in Al (2)

Over de ontstaansgeschiedenis van Park Oog in Al is op deze site veelvuldig gesproken. J.J.Denier van der Gon heeft het park in 1921 ontworpen. Het park is naar zijn ontwerp aangelegd. Daarmee kreeg het park Oog in Al de kenmerken van een Engelse landschapstuin: Romantische landschappen met grote grasvelden, veel bomen, bloemperken én de doorkijkjes geven de bezoekers het gevoel van rust en ruimte. De bloemperken geven geur en kleur.

Helaas zijn in de laatste decennia de bloemperken verwijderd. De fontein  in de grote vijver werkt niet meer. De entrees van het park zijn onduidelijk geworden. Sinds wij de herten niet meer mogen voeren zijn ook de konijnen, schapen, geiten, pauwen, kraanvogels, duiven enz. verdwenen en heeft het park  een deel van zijn educatieve funktie verloren.

Het park is onderhoudsarm geworden: De gemeente heeft gekozen voor minimaal onderhoud en toezicht. De parkwachter is weggesaneerd en waar geen controle is ontstaat verloedering. Om deze verloedering van het park te stoppen zijn o.i. enkele korte termijn maatregelen nodig:

 1. de parkstructuur, het patroon van de paden én de zichtlijnen moeten worden hersteld
 2. het hekwerk (tussen woning en voetpad) moet tijdelijk teruggeplaatst worden in de bocht van de Meijsterlaan.
 3. bij  het voetpad de Hoogte (langs de violenheuvel) moeten fietssluizen geplaatst worden
 4. Bij de ingangen aan de Beethovenlaan moeten fietssluizen geplaatst worden
 5. Bij de voorkant van het hertenkamp moeten fietssluizen geplaats worden
 6. Er moet betere verlichting komen
 7. De vlierstruiken rondom het hertenkamp moeten gesnoeid worden (vanwege de zichtlijnen)
 8. Het park moet de monumentenstatus krijgen en erkend worden als beschermd stadsgezicht.

 Maatregelen voor behoud en herstel van het park:

 1. de zichtlijnen moeten definitief hersteld worden
 2. Bomen en lantaarnpalen (Beethovenlaan en Mozartlaan) moeten daarvoor verplaats worden.
 3. De bloemperken bij de entrees moeten worden teruggeplaatst
 4. De plantenborders moeten hersteld worden, zodat de romantiek terugkomt in het park in geur en kleur.
 5. Er moet opnieuw worden geplant rondom de bunker, het bunkerpad en de bankjes moeten worden teruggebracht.
 6. de  fontein (op krachtstroom) moet worden teruggeplaatst in de grote vijver
 7. De diversiteit in de hertenweide moet weer terugkomen: de pauwen moeten terug, maar ook de eenden, geiten, ganzen, kippen enz.
 8. Er moeten duidelijke entrees komen van het park
 9. Er moet een parkreglement komen
 10. Honden moeten worden aangelijnd
 11. Er moet informatie worden gegeven over de cultuurhistorie van het park
 12. Er moet een parkwachter worden aangesteld
 13. De educatieve funktie van het park moet worden versterkt in samenhang met de cultuurhistorie
 14. Deze maatregelen moeten gefaseerd worden ingevoerd.

Als wij kiezen voor beheer en behoud van het park Oog in Al gaat het hier om de minimale eisen op korte termijn en inzicht voor de lange termijn om het park weer op het niveau te brengen zoals bedoeld door de ontwerper J.J.Denier van der Gon:

Een stadspark met allure een mix van sociale recreatieve funkties met behoud van de cultuur historie

Een stadspark met grandeur, dat wij ook voor de komende generaties willen behouden!