Subsidie dierenweide blijft… grotendeels?

Zojuist is een amendement van CDA, Utrecht Nu!, D66 en PvdA ook gesteund door BIJ1, ChristenUnie, DENK,  GroenLinks, Stadsbelang Utrecht, Student en Starter en Utrecht Solidair en daarmee heeft 71% van de Utrechtse gemeenteraad ermee ingestemd.

In het amendement staat dat aan de tekst van de Voorjaarsnota 2024 wordt toegevoegd:

“- met dien verstande dat de bezuinigingen op de dierenweides (t.w.v. 51.000 euro euro), zoals beschreven in Hoofdstuk 4, grotendeels wordt vervangen door een bezuiniging van dezelfde omvang op de DOR (Digitale Opkoopregister).”

Hoewel nog onduidelijk is wat de term ‘grotendeels’ specifiek betekent voor onze dierenweide (het bedrag betreft de subsidie voor alle dierenweides in Utrecht), zijn we wel heel blij met het dus grotendeels afzien van de voorgenomen bezuiniging. We denken dat alle geluiden door brieven en petities hun resultaat hebben gehad. Dank daarvoor nogmaals! En dank aan de partijen en raadsleden die deze wijziging hebben bereikt, de indieners van het amendement voorop!

Dank ondertekenaars! de brief en petitie liggen bij de gemeente

Vorige week is een brief van zo’n 60 vrijwilligers gestuurd naar alle fracties en het college van B&W van de gemeente Utrecht met het verzoek de voorgenomen afschaffing van subsidie niet door te laten gaan.

Vandaag is daar de petitie met dezelfde strekking aan toegevoegd die de afgelopen week al door zo’n 300 bezoekers van de dierenweide en het park is ondertekend (ondertekenen kan overigens nog steeds).

Later deze week zal er waarschijnlijk een besluit worden genomen.

Namens de Stichting Park Oog in Al: Heel erg bedankt aan iedereen die steun heeft gegeven aan dit protest. Samen met de andere dierenweides in Utrecht hebben we ons sterk gemaakt voor behoud van dit belangrijke onderdeel van Utrecht.

 

 

Petitie gestart voor behoud subsidie dierenweide

Per 2026 wordt mogelijk de subsidie voor dierenweides in Utrecht stopgezet, ook die voor in Park Oog in. Voor ons park gaat het om een bezuiniging van 6.000 euro per jaar. Hiermee zal de dierenweide zo goed als zeker verdwijnen. Vier redenen om hier nee tegen te zeggen:

  • Park Oog in Al is een gemeentelijk monument en de dierenweide is daarin een vaste waarde. Het park is cultureel erfgoed en een plek van historisch belang. Zonder dierenweide verliest het park Oog in Al zijn unieke karakter.
  • Als de dierenweide in Park Oog in Al verdwijnt, verdwijnt daarmee een plek die al 85 jaar van grote waarde is voor omwonenden, gezinnen met kinderen en alle andere parkbezoekers die geregeld een kijkje komen nemen bij de hertjes, de pauwen, de bijen (de honing is te koop), de kippen en de ooievaars. Een dierbaar zaterdag- of zondagochtenduitje: eerst even de hertjes gedag zeggen, daarna koffie en limonade bij het Landhuis in de Stad of een wandelingetje door het park.
  • De dierenweide zorgt voor verbinding in de wijk en ver daarbuiten: zo’n 200 mensen hebben zich als vriend of vrijwilliger verbonden aan het park, met name aan de dierenweide. Al tien jaar lang zorgen zo’n 60 vrijwilligers dagelijks voor de herten, pauwen en kippen; veel gezinnen die het belangrijk vinden hun kinderen kennis te laten maken met de natuur en met het verzorgen van dieren in de grote stad. Waar anders kun je vlakbij huis hertjes en kippen voeren, poep scheppen en eieren rapen? En, in het voorjaar, jonge hertjes en ooievaars zien?
  • De subsidie wordt besteed aan voer, hooi, stro, materialen en medische zorg. Iedereen levert zijn bijdrage kosteloos en draagt bij aan een groot gevoel van saamhorigheid en parkplezier in Oog in Al.

De stichting zet nu drie stappen om te voorkomen dat deze subsidiestop er komt:

  1. Onze vrijwilligers sturen een gezamenlijk ondertekende brief aan raadsleden en B&W van de gemeente Utrecht. Inmiddels hebben 61 vrijwilligers aangegeven dit te willen doen.
  2. Vanaf nu is er een openbare petitie beschikbaar op petities.nl, die vooral voor alle bezoekers en gebruikers van het park is bedoeld (maar iedereen kan dit ondertekenen), zie hiervoor de link  Behoud de dierenweide in Park Oog in Al – Petities.nl
  3. We ondersteunen alle collectieve acties tegen opheffing van subsidies voor alle dierenweides in Utrecht

Teken de petitie, zeg daarmee nee tegen het stopzetten van de subsidie voor de dierenweide in park Oog in Al.

 

 

9 maart: Frühlingserwachen

Jaaaa! het is weer voorjaar!
Er zal flink wat gesnoeid worden, we gaan de perken zomerklaar maken, de oude winterresten weghalen, de dierenweide weer eens opruimen, en natuurlijk valt er in het park ook weer genoeg op te prikken, dat soort dingen. Altijd wat te doen daar.
Onderwijl kunnen we naar de vogelzang luisteren, die dan al krachtig aanwezig is, de ooievaar(s) bewonderen op hun nest (gisteren gearriveerd!), en de kikkers zullen druk bezig zijn met hun baltsrituelen!
we beginnen weer om 9 uur met koffie en dan duiken we om half 10 het park in.
Ger en kompanen doen de entertainment!

Ja! Ze mogen blijven!

Onze hertjes hoeven niet weg! Demissionair minister Adema heeft besloten een permanente vrijstelling te verlenen aan houders van damherten en edelherten. Daarmee zijn de gevolgen van niet het voorkomen van deze dieren op de huis- en hobbydierenlijst van de baan en hoeven we onze hertjes niet uit te laten sterven.

De bok was dit najaar wel sowieso aan zijn laatste voortplantingsacties bezig; volgende zomer nemen we afscheid van hem om de groep zuiver te houden en ook de groepsgrootte te beperken; we verwachten immers weer de nodige geboortes volgend jaar. Maar we kunnen de groep als geheel blijven beheren.

We zijn blij met dit nieuws!