Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan dat nu van toepassing is op het park is definitief vastgesteld in 2007. Klik hier voor de kaart en hier voor de toelichting daarop. Er zijn vier bestemmingen benoemd: woonbestemming, maatschappelijke bestemming (voor de bibliotheek en het “keramiekhuisje”), water en groenvoorziening als ecologisch kerngebied. Dat is iets anders dan openbaar groen, zoals de Operatuin of het Beethovenpleingrasveld.

Een aantal citaten uit het bestemmingsplan:

“Park Oog in Al is een oud park dat gekenmerkt wordt door de bosstructuur met zeer oude bomen. De statigheid wordt gehandhaafd, een ecologische functie is nevenschikkend aan de landschappelijke functie. Het park dient verder ontwikkeld te worden als park-stinsenbos: oude bomen en stinsenplanten.”

“Conclusie
Oog in Al is een groene wijk, wat het een aantrekkelijke woonomgeving maakt. De grote groenconcentraties zijn door de omvang en spreiding over de wijk zeer waardevol, zowel in ecologisch opzicht (kansen voor beschermde dieren- en plantensoorten, Flora- en faunawet 2002), en in recreatief opzicht (met name Park Oog in Al en de Noordpunt) en voor de beeldkwaliteit (met name rond de kantoorbebouwing aan de Weg der Verenigde Naties). Ook de overige groene ruimtes en de tuinen dragen bij aan het groene karakter van de wijk.”

Over de bunker in het park, die kennelijk een gemeentelijk monument is:

“Duitse bunker gelegen aan de oostzijde van Park Oog in Al, nabij de vijver. De gewapend betonnen geschutsbunker is van belang als karakteristieke geschutsbunker uit de Tweede Wereldoorlog, gebouwd volgens een speciaal ontwerp voor de Kriegsmarine. Het geschut bestreek het Merwedekanaal. Oorspronkelijk maakte de bunker deel uit van één van de drie verdedigingslinies rond de stad, voornamelijk als bescherming van de commandocentra van de Duitse Kriegsmarine.”

Overigens is er een apart bestemmingsplan voor het Cereolterrein.

Geef een reactie