Monumentenstatus!

uitbreidingskaart
universiteit utrecht zette de schitterende uitbreidingskaart uit 1920 online

Het is zover! Ook dankzij de inspanningen van architectuurhistorica Bettina van Santen heeft het Utrechtse college groen licht gegeven voor de monumentenstatus voor ons park. Hierdoor is de zekerheid vergroot dat ook toekomstige generaties van het park kunnen genieten.

Het bericht op RTUtrecht.nl:

UTRECHT – Op verzoek van Stichting Park Oog in Al wordt het park in de gelijknamige Utrechtse wijk een gemeentelijk monument. Dat heeft het college van B en W besloten.

“Het Park Oog in Al is van algemeen cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een stadspark in landschapsstijl daterende uit de eerste helft van de twintigste eeuw, met bijbehorende karakteristieke aanleg en (boom)beplanting”, schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad. Het park werd in de jaren ’30 aangelegd als onderdeel van de wijk Oog in Al.

In het park staan het landhuis Oog in Al en de bijbehorende theekoepel die al zijn beschermd als rijksmonument. Ook staan er een voormalige koetsierswoning en een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. De bunker is al gemeentelijk monument.

Door het hele park aan te wijzen als monument, blijft de context van de gebouwen behouden, aldus de gemeente. Er wordt nog een besluit genomen over de status van de koetsierswoning, die in particulieren handen is. Dat is nu geen monument.

Het park blijft openbaar toegankelijk. Voor het gebruik en onderhoud wordt nog een beheerplan opgesteld.

Een plan voor het landhuis Oog in Al?

foto Landhuis Oog in AlOp dinsdag 21 januari vindt de presentatie plaats van de uitgangspunten voor het ontwerp van park Oog in Al; het resultaat van de inspanningen van de werkgroep.

Hoewel de werkgroep de laatste hand legt aan dit advies, is nog steeds niet duidelijk wat er met het landhuis (nu bibliotheek) gaat gebeuren. Het landhuis is eigendom van de gemeente, er zijn nog geen vast omlijnde gemeenteplannen bekend, behalve dan wellicht verkoop. De werkgroep pleit voor het behoud van het landhuis voor de wijk, met een maatschappelijke functie.

Maar welke functie stel je je dan voor? Misschien zijn de ideeën afzonderlijk niet makkelijk te realiseren, maar in combinatie met elkaar juist wel.  In de wandelgangen wordt geroepen om een ontmoetingsruimte voor ouderen, een zaal voor bijeenkomsten, een biologische winkel, een terras, een werkplek voor thuiswerkers, overlegruimte, coachingsruimte, logeermogelijkheden voor gasten, etc..

Maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. Daarom deze oproep: wie heeft zulke ideeën en wil helpen te onderzoeken of er een breed gedragen, serieuze, haalbare en betaalbare invulling voor het landhuis kan komen.

Ik zou graag met een groep belangstellenden vóór 21 januari hierover willen brainstormen. Meld je door te reageren op dit bericht (hieronder) of door te mailen naar inge.ronk@casema.nl.

Pleidooi voor monumentenstatus

theehuisDe Stichting Park Oog in Al was op 23 april jl. aanwezig bij een Raadsinformatieavond (RIA) van de gemeente over de Utrechtse erfgoedagenda. Dit is het Utrechtse plan waarin staat hoe om te gaan met historische gebouwen, straten, maar ook parken in onze stad. De erfgoedagenda werd vastgesteld door het college van B&W op 2 april en is te raadplegen op de website van de gemeente, op www.utrecht.nl/erfgoedagenda.

De stichting hield een pleidooi voor het toekennen van een monumentenstatus aan ons park, net zoals sommige andere parken in Utrecht. Hier is het betoog te downloaden. Een citaat:

“Een monumentenstatus zou de kans vergroten dat huidige en toekomstige generaties Utrechters het park kunnen ervaren [..] zoals sommigen van onze wijkbewoners het al decennialang hebben mogen ervaren: een monumentale oase van groen en rust in het steeds groter en drukker wordende centrum van de mooiste stad van Nederland.”