Tuin Huis Oog in Al

De inrichting van de ruimte rondom het huis kan worden aangepast op het nieuwe gebruik. Passend is een meer ‘tuin-achtige’ inrichting tussen het huis en de theekoepel, zoals een siertuin of een moestuin. Deze tuin is een interessant ingrediënt bij een rondwandeling door het park, maar heeft een kleinschaliger inrichting. Aan de waterkant van de Leidsche Rijn is een terras mogelijk. Langs de waterkant blijven een aantal bomen staan in gras, maar heesters worden verwijderd om het zicht op het water te vergroten. In de oorspronkelijke situatie lag er direct rondom het huis grind. Het terrein tussen Huis Oog in Al en het terrein bij het keramiekatelier kan een meer aansprekende inrichting krijgen. Hier kan de hoeveelheid verharding worden verminderd, zodat de plek meer bij het park gaat horen. Onderzocht moet worden wat met het parkeren en de autobereikbaarheid moet gebeuren.

Geef een reactie