Bunkerheuvel / voormalige bloemenheuvel

“De bunkerheuvel is één van de weinige hoogtes in het park. Het is, zeker voor kinderen, een uitdagende plek in het park. Tussen de bosjes wordt veel gespeeld. Helaas gebeuren er ook af en toe minder prettige dingen. Er is een wens om de bossages op te knappen en tussen de bossages een avontuurlijk speelpad toe te voegen met subtiel vormgegeven informele speelaanleidingen voor
kinderen in de leeftijd van circa 7 tot 12 jaar.

Onderzocht kan worden of op de overgang van land en water een (gras)pad kan worden toegevoegd. Dan zou deze plek, die zeer gunstig is gelegen op de zon, net als in de oorspronkelijke parkopzet weer verblijfskwaliteit kunnen krijgen. Wellicht is, na dunning van de beplanting tussen vijver en bunker, gazon en/of sierbeplanting mogelijk. De bunker kan weer een fraai accent in het park worden wanneer deze (deels) wordt zichtbaar gemaakt aan de vijverzijde en eventueel opnieuw wordt beschilderd.”

Geef een reactie