Aansluiting Cereolcomplex Meijsters Buiten

De herontwikkeling van het Cereolcomplex is bijna afgerond. Park Oog in Al en de
openbare ruimte rondom Cereol / Meijsters Buiten worden optimaal op elkaar
afgestemd. De Everard Meijsterlaan is ter hoogte van het park alleen voor langzaam
verkeer. De ruimte tussen de paden is zo groen en parkachtig mogelijk, zodat de
gebouwen direct aan het park liggen. In de bocht van de Everard Meijsterlaan komt een
uitnodigende parkentree met fleurige beplanting. De bedoeling is dat dit eerste
ontwikkelproject wordt gerealiseerd in 2015. Daarom is het project al opgenomen in dit
Beheerplan en de bijbehorende beheerkaart alsof het project al is afgerond.

Geef een reactie