Wethouder: “sluiting dierenweide op korte termijn niet aan de orde”

 “Sluiting op korte termijn en het uitvoeren van onomkeerbare acties met betrekking tot de dierenweide Oog in Al zijn niet aan de orde”, zo stelt Gilbert Isabella, wijkwethouder Utrecht West in een schriftelijke reactie op vragen van de Wijkraad West en de Werkgroep Wijkraadpleging van deze wijkraad.

Hij vervolgt: “De gemeente hecht er aan om de overgang naar een eventueel andere beheerder zorgvuldig te begeleiden. Ik ben me bewust van de verschillende visies die er met betrekking tot Park Oog in Al bestaan en ben op de hoogte dat de wijkraad een wijkraadpleging Groen houdt.

De gemeente gaat eerst onderzoeken of er genoeg draagvlak is voor het behoud van de dierenweide in Park Oog in Al en of er bereidheid is om de dierenweide in zelfbeheer te nemen. Hiervoor is tot 1 januari 2015 de tijd. Dit zou moeten passen binnen uw planning met de wijkraadpleging Groen en de gemeentelijke planning om vanaf januari 2013 te starten met het opstellen van het Wijkgroenplan West en een aanpassingsplan voor Park Oog in Al.

De gemeentelijke diensten Stadswerken (beheerder van de dierenweide), StadsOntwikkeling (Wijkgroenplan en aanpassing Park Oog in Al) en wijkbureau West (ondersteuning wijkraad) zullen de aanpak en planning met elkaar afstemmen, en via het wijkbureau wordt de wijkraad tijdig geïnformeerd en betrokken.

Fred Dekkers, voorzitter van de Wijkraad West, stelde de vraag over de overgangsperiode aan de wijkwethouder, wijkmanager, gebiedsmanager en de programmamanager groen van de dienst Stadsontwikkeling.

Geef een reactie