Onderhoud paden

Het zal niemand ontgaan zijn dat de paden in het park er de afgelopen periode weer slecht bij lagen. Wij constateren al langer een achteruitgang. De paden worden door een toenemend aantal parkbezoekers gebruikt en het onderhoud blijft daarbij achter. Om een verdere achteruitgang tegen te gaan is een inhaalslag nodig. Daarbij zijn de kwaliteitscriteria voor de paden zoals verwoord in het Herstel- en beheerplan van juli 2015 leidend. Ons park is een gemeentelijk monument en daar past geen achterstallig onderhoud bij.

In het verleden hebben wij meerdere keren met de gemeente over de situatie van de paden gesproken. Structureel goed onderhoud bleek telkens moeizaam te organiseren. En helaas is het van een integrale aanpak om tot verbetering te komen tot op heden niet gekomen. Daar lijkt nu verandering in te komen. Tijdens onze parkontmoeting met de gemeente van 17 april j.l. informeerde de gemeente ons dat met de huisaannemer over een integraal herstel van de paden is gesproken. Inmiddels zijn er offertes voor het opknappen van de paden opgevraagd. De gemeente heeft ons als sparringpartner gevraagd. Daar gaan wij natuurlijk graag op in. Enige voorzichtigheid is nog wel op zijn plaats. Er is nog geen definitief budget voor het herstel van de paden gevonden. Maar daar wordt aan gewerkt en de intentie tot verbetering van de situatie is er in elk geval. Wij houden jullie op de hoogte.

Geef een reactie