“Staande Figuur” van Paul van Crimpen

Omschrijving (van Kunstwacht Utrecht)

In 1970 wordt aan de Oude Kerkweg in Hoograven een nieuwe veegpost van de gemeentelijke reinigingsdienst gebouwd. In het kader van de percentageregeling is een klein bedrag beschikbaar voor een kunstwerk. De adviescommissie vindt het terrein nogal rommelig en overweegt om een kunstwerk in het gebouw te realiseren. Maar de directeur van de dienst Openbare Werken gaat voortvarend te werk. Op eigen initiatief adviseert hij het college van burgemeester en wethouders om de kunstenaar Paul van Crimpen opdracht te verlenen voor ‘het vervaardigen van een plastiek op het terrein van de sectiepost’. Het college neemt het advies over: in mei 1971 wordt de opdracht verstrekt. Na enkele maanden laat de directeur in de adviescommissie weten dat Van Crimpen voor het beschikbare bedrag geen nieuw werk kan maken. Als alternatief biedt de kunstenaar een bestaand werk te koop aan: Staande figuur uit 1955. Staande figuur is een mooi voorbeeld van naoorlogse geometrische abstractie. Door de hoekige vormen, gehakt uit de korrelige Gildhauser zandsteen, is de figuratie teruggebracht tot een ruwe aanduiding van hoofd, romp en benen. De commissie is bijzonder enthousiast over dit beeldhouwwerk, maar zij is tegen plaatsing ervan bij de veegpost. Besloten wordt dat het beeld wordt aangekocht en op termijn een ‘waardige plek’ zal krijgen in het nog in aanbouw zijnde recreatiepark, iets ten zuiden van de veegpost (het huidige Liesbospark). Onduidelijk is waarom bij oplevering van het park in 1975 het beeld hier niet is geplaatst. Uiteindelijk krijgt Staande figuur een plek in Park Oog in Al.

Geef een reactie