Raad stemt in met voorjaarsnota

De gemeenteraad behandelde 5 juli jl. de voorjaarsnota 2012 (zie eerder bericht). De protesten hebben tot dusver niet geholpen.

Een motie van GroenLinks-raadslid Steven de Vries voor het behoud van enkele dierenweides haalde het niet. Een meerderheid van (SP, CDA, VVD, D66, CU en Groep Kuijper) was niet bereid het voorstel om de dierenweides te  behouden te steunen. Het voortbestaan van de dierenweides is hiermee afhankelijk van de  inzet van bewoners en dus onzeker. Het is nu dus aan de bewoners om hier een plan voor te maken.

4 gedachten over “Raad stemt in met voorjaarsnota

 • 17 augustus 2012 om 11:19
  Permalink

  Herstel: de herten hadden zich gelukkig met z’n allen in de omgevallen boom verstopt… Wel een goede reminder voor hoe kaal een lege weide midden in het park er (straks mogelijk) uit ziet. Wie weet overigens welke initiatieven er nu opgestart zijn / worden n.a.v. de ontstane situatie door dit raadsbesluit?

  Beantwoorden
 • 17 augustus 2012 om 10:44
  Permalink

  Het lijkt er op dat de herten al uit het park ‘verwijderd’ zijn!! Midden in de zomer kijken we nu met z’n allen tegen een gezellige lege weide aan. Gemeente Utrecht: bedankt! De leefbaarheid in Oog in Al gaat er echt met sprongen op vooruit zo.

  Beantwoorden
 • 7 augustus 2012 om 14:58
  Permalink

  Beste Erik Jan,

  Eindelijk ben ik in de gelegenheid om te reageren op het stuk, het is namelijk niet zo dat Groep Kuijper niet bereid was om de dierenweides te behouden. Onze fractie heeft al eens eerder schriftelijke vragen ingediend, omdat er toen al gesproken werd over het bezuinigen op dierenweides. Het college antwoordde toen, dat zij niet ging bezuinigen op de dierenweides, het tegendeel bleek bij de afgelopen behandeling van de voorjaarsnota het geval. Wij wilden daarom een motie indienen die het college op zou roepen om dit gehele plan om te gooien en dus van deze ‘bezuiniging’ af te zien. Er bleek al snel dat hier geen meerderheid voor zou komen en dat (heel kortzichtig) toch besloten zou worden om fors in te grijpen. Wij hebben toen besloten het amendement niet in te dienen, omdat dat puur symbolisch zou zijn. Het amendement 35 van GroenLinks hebben wij niet ondersteund, omdat deze in onze ogen veel te vrijblijvend was, zeker voor Park Oog in Al. Daar werd immers geen enkele zekerheid geboden: “Draagt het college op voor de dierenweide Park Oog in Al de uitkomst van overleg tussen voor- en tegenstanders van de dierenweide af te wachten alvorens de bezuiniging te realiseren”, wat daarna zou gebeuren staat er niet bij en daarom wilden wij dit amendement niet steunen omdat het, zoals reeds gezegd, veel te vrijblijvend was. Het (sub)amendement van het CDA hebben wij wel ondersteund, maar hierbij bleek dat GroenLinks en PvdA het voorstel niet wilden steunen. In het amendement, dat wij ondersteund hebben stond het voorstel dat per wijk per jaar 50.000 euro beschikbaar gesteld worden vanuit het leefbaarheidsbudget om zo de dierenweides te onderhouden. Blijkbaar waren de PvdA en GroenLinks bang dat het geld vanuit het leefbaarheidsbudget eindelijk eens nuttig besteed zouden worden en dat hun projectjes (bijvoorbeeld diverse projectjes in de Krachtwijken) hierdoor zouden sneuvelen…

  Met vriendelijke groet,

  Remco Snippe
  Fractieondersteuner Groep Kuijper/Groen Rechts afdeling Utrecht & bewoner van de Mozartlaan

  Beantwoorden
 • 9 juli 2012 om 13:09
  Permalink

  Dat is korte termijndenken van de gemeenteraad. Het is gepast als zij langer nadenken dan hun zittingstermijn. Onderhoud van een lege dierenweide kost ook geld. Bovendien blijkt er helemaal geen geld te zijn voor een andere inrichting. Waar gaan we dan tegen aankijken? Een nog slechter onderhouden (leeg) park….
  Nu eens een positief geluid:
  Ik wil mij bij deze aanmelden om de dieren te verzorgen etc. In Overvecht werkt dat ook goed. Kunnen we ook gelijk andere dieren (paarden, konijnen en kippen etc.) terugbrengen in de parkweide! Wie nog meer……

  Beantwoorden

Geef een reactie