Entree Beethovenlaan

entree beethoven“De twee bossages bij deze entree zijn, zoals in de rest van het park, behoorlijk uit de kluiten gegroeid. Enkele flinke Taxussen zorgen ervoor dat de rest van de beplanting het lastig heeft. Door hier te dunnen en te verwijderen, ontstaat weer lucht en ruimte om beplanting te vernieuwen, zodat een markante entreepartij ontstaat. De formele symmetrische inrichting van deze parkentree wordt in de nieuwe situatie versterkt. De beplanting wordt diverser en kleurrijker. In elke bossage blijven bomen en één grote Taxus staan, om massa aan de bossage te geven en symmetrie te behouden. Richting de gazons van het park loopt de beplanting in hoogte af. Langs het gebogen pad komt een bies van lage sierheesters. Aan de andere zijden zoomt een Taxushaag de bossage af.
Centraal, in het verlengde van de Beethovenlaan, komt een plantvak van met een mix van sierheesters. Ook in het oorspronkelijke ontwerp was hier sierbeplanting. Langs de haag komt een rij nieuwe Prunussen, met daaronder klassieke parkbankjes. De beuk midden voor het kunstwerk wordt, zo mogelijk, verplant naar een andere plek in het park.”

Geef een reactie