Stichting Park Oog in Al

De Stichting Park Oog in Al werd in januari 2013 opgericht. Er is momenteel een bestuur bestaande uit 6 personen.

Ivar Hoekstra, voorzitter email voorzitter@parkooginal.nl
Arend van Rooden, secretarisemail secretaris@parkooginal.nl
Evelien van Veen, penningmeesteremail penningmeester@parkooginal.nl
Ger van de Venbestuurslid
Hans Huigenbestuurslid
Erik Jan de Wildebestuurslid

Adresgegevens:

Stichting Park Oog in Al
Beethovenlaan 10 Bis A
3533 ET Utrecht
 

De doelstelling van de stichting is als volgt in de oprichtingsakte opgenomen:

 1. Het instandhouden en bevorderen van de monumentale, culturele, landschappelijke en ecologische waarde van Park Oog in Al te Utrecht, waaronder de dierenweide;
 2. Het bevorderen van een verantwoord en optimaal beheer en gebruik van alle in Park Oog in Al en omgeving-bepalende groenzones aanwezige flora en fauna, met name bezien in het licht van de monumentale, culturele, landschappelijke en ecologische waarde van genoemd gebied;
 3. Het behartigen in de ruimste zin van de belangen van de bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden, op het gebied van woon- en leefomstandigheden in de omgeving van Park Oog in Al ;
 4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

 

Eén gedachte over “Stichting Park Oog in Al

 • 23 september 2015 om 08:23
  Permalink

  Hoe is de situatie van de sanering en monitoring van ernstige bodemverontreiniging onder Park Oog in Al.
  Zoals bekend is er – in een van de eerste publieke hoorzittingen over de plannen –
  door een wethouder bevestigd dat er sprake is van al dan niet stabiele en/of ernstige bodemverontreiniging aan de parkzijde van Meyster’s Buiten en dat deze verontreiniging in de gaten zou worden gehouden o.a. door peilbuizen te plaatsen.(monitoring).
  Mijn vragen:zijn de volgende.
  (1) waarom wordt er in het rapport daaraan weinig tot geen aandacht geschonken..
  (2) welke resultaten heeft de monitoring laten zien?
  (3) welke invloed heeft de verontreiniging op bomengroei waterkwaliteit etc.
  Met vriendelijke groeten,
  Marcel Bruins,
  Goethelaan 42, 3533 VS Utrecht. Tel. 030-2932931

  Beantwoorden

Geef een reactie