Oog voor Park Oog in Al (1)

Je kunt op vele manieren naar Park Oog in Al kijken:

Als een multifunctioneel gebied. Het park heeft een sociale recreatieve functie, een educatieve functie, een esthetische functie (beeldbepalend), een cultuurhistorische functie en een landschappelijke stedenbouwkundige functie. Het park is deel van de planologische opbouw van Oog in Al en tenslotte, de psychologische functie (het park is rustgevend).

Als een ontwikkeling met kansen en bedreigingen. Wij zien veel kansen voor het Park, maar ook de bedreigingen:

  • De aantasting van de parkstructuur en het padenpatroon  in de bocht van de Everard Meijsterlaan bij Meijsters Buiten is een punt van grote zorg.
  • Door de stedelijke verdichting (Meijsters Buiten: bibliotheek, school, BSO, Wilde Westen en horeca, de nieuwbouw op Welgelegen en de te bouwen grote super aan de Händelstraat) neemt de verkeersdrukte rond het park toe.
  • De verkeersdrukte zal verder ook toenemen door sluipverkeer (Casinoroute) vanaf de fly-over (Auto’s mogen niet meer vanaf de A2/ML Kinglaan direct voor de Texaco de wijk in, red)
  • Tenslotte zal de verkeersdrukte rond het Park toenemen door de bouw van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en de vervolgroute Everard Meijsterlaan door het park! (zie afbeelding; uit de gemeentelijke planvorming)
Mogelijke Fietsroutes door en langs het park op de fietsroute tussen de Fietsbrug en de stad

Eventuele maatregelen die op korte termijn nodig zijn: invoering van een 30 km zone, een verkeerscirculatieplan én het plaatsen van meetpunten voor de luchtkwaliteit voor Mozartlaan en Park.

Alvorens te spreken over behoud en beheer van het Park Oog in Al én haar cultuurhistorische functie, is het van belang eerst alle bedreigingen in kaart te brengen en het groen in onze wijk Oog in Al te behouden. Voor de bouw van de fly-over zijn 192 bomen gekapt! En voor de fietsbrug zullen ruim 45 volwassen bomen worden gekapt! De gemeente Utrecht heeft dus nog heel veel bomen (terug) te planten in onze wijk!

(wordt vervolgd)