Oog voor park Oog in Al (2)

Over de ontstaansgeschiedenis van Park Oog in Al is op deze site veelvuldig gesproken. J.J.Denier van der Gon heeft het park in 1921 ontworpen. Het park is naar zijn ontwerp aangelegd. Daarmee kreeg het park Oog in Al de kenmerken van een Engelse landschapstuin: Romantische landschappen met grote grasvelden, veel bomen, bloemperken én de doorkijkjes geven de bezoekers het gevoel van rust en ruimte. De bloemperken geven geur en kleur.

Helaas zijn in de laatste decennia de bloemperken verwijderd. De fontein  in de grote vijver werkt niet meer. De entrees van het park zijn onduidelijk geworden. Sinds wij de herten niet meer mogen voeren zijn ook de konijnen, schapen, geiten, pauwen, kraanvogels, duiven enz. verdwenen en heeft het park  een deel van zijn educatieve funktie verloren.

Het park is onderhoudsarm geworden: De gemeente heeft gekozen voor minimaal onderhoud en toezicht. De parkwachter is weggesaneerd en waar geen controle is ontstaat verloedering. Om deze verloedering van het park te stoppen zijn o.i. enkele korte termijn maatregelen nodig:

 1. de parkstructuur, het patroon van de paden én de zichtlijnen moeten worden hersteld
 2. het hekwerk (tussen woning en voetpad) moet tijdelijk teruggeplaatst worden in de bocht van de Meijsterlaan.
 3. bij  het voetpad de Hoogte (langs de violenheuvel) moeten fietssluizen geplaatst worden
 4. Bij de ingangen aan de Beethovenlaan moeten fietssluizen geplaatst worden
 5. Bij de voorkant van het hertenkamp moeten fietssluizen geplaats worden
 6. Er moet betere verlichting komen
 7. De vlierstruiken rondom het hertenkamp moeten gesnoeid worden (vanwege de zichtlijnen)
 8. Het park moet de monumentenstatus krijgen en erkend worden als beschermd stadsgezicht.

 Maatregelen voor behoud en herstel van het park:

 1. de zichtlijnen moeten definitief hersteld worden
 2. Bomen en lantaarnpalen (Beethovenlaan en Mozartlaan) moeten daarvoor verplaats worden.
 3. De bloemperken bij de entrees moeten worden teruggeplaatst
 4. De plantenborders moeten hersteld worden, zodat de romantiek terugkomt in het park in geur en kleur.
 5. Er moet opnieuw worden geplant rondom de bunker, het bunkerpad en de bankjes moeten worden teruggebracht.
 6. de  fontein (op krachtstroom) moet worden teruggeplaatst in de grote vijver
 7. De diversiteit in de hertenweide moet weer terugkomen: de pauwen moeten terug, maar ook de eenden, geiten, ganzen, kippen enz.
 8. Er moeten duidelijke entrees komen van het park
 9. Er moet een parkreglement komen
 10. Honden moeten worden aangelijnd
 11. Er moet informatie worden gegeven over de cultuurhistorie van het park
 12. Er moet een parkwachter worden aangesteld
 13. De educatieve funktie van het park moet worden versterkt in samenhang met de cultuurhistorie
 14. Deze maatregelen moeten gefaseerd worden ingevoerd.

Als wij kiezen voor beheer en behoud van het park Oog in Al gaat het hier om de minimale eisen op korte termijn en inzicht voor de lange termijn om het park weer op het niveau te brengen zoals bedoeld door de ontwerper J.J.Denier van der Gon:

Een stadspark met allure een mix van sociale recreatieve funkties met behoud van de cultuur historie

Een stadspark met grandeur, dat wij ook voor de komende generaties willen behouden!

 

4 gedachten over “Oog voor park Oog in Al (2)

 • 19 mei 2012 om 23:28
  Permalink

  Beste allemaal,
  Het park is er voor iedereen. Ik wil bijv. Graag al de bomen (zichtlijnen zijn m.i. Niet belangrijk – oude bomen zijn mij veel meer waard) en de herten behouden en met mij meer mensen. Meer dieren terug in het park! Het is fijn als er voor ieder wat wils is en blijft. Door de stedelijke verdichting is het Park letterlijk een verademing. Lekker veel lege ruimte en rust. Onderhoud en veiligheid is een veel grotere prio m.i. Een werkbare lijst zou in mijn ogen met prioriteiten moeten werken: wat is nu belangrijk en wat is nice to have. Ik zie met belangstelling een vervolg tegemoet!

  Beantwoorden
 • 2 mei 2012 om 23:47
  Permalink

  Beste allemaal,
  welk een drukte weer op de site.
  Maar waar gaat het nu over? Een boom hier, een lantarenpaal daar.
  En dan die fiets-sluizen? wie fietsen er door het park? Jonge Oog in Al Moeders met hun kinderen! Gehaaste Oog in Allers die een shortcut nemen. Hou nu eens op.
  Dit leuke parkje kan heel makkelijk heel veel leuker gemaakt, met een paar simpele ingrepen. Weg met die hertjes. Zet er een muziektent neer. Een park is er voor de bewoners. En een park zoals Oog in Al heeft al helemaal niks meer met natuur te maken.
  Park Oog in Al verdient een “upgrade”. Zoveel is zeker. Maar laten we ons niet verliezen in de aandacht voor zeurende peuters, of klagende ouderen.
  En jonge moeders. Het gaat niet om hen. Want dat zijn ze maar eventjes.

  Maak er een park van wat we allemaal leuk gaan vinden; wees niet eigenzinnig.
  En doe niet wat je een ander kwalijk neemt.

  Beantwoorden
 • 22 maart 2012 om 21:40
  Permalink

  Beste Chiel en Thea

  Goed dat jullie je reactie over de mogelijke ontwikkelingen van het park onomwonden weergeven. De lijst met zaken die ‘moeten’ gebeuren volgens jullie is heel erg lang. Er ‘moet’ wel heel erg veel.

  Voor sommige dingen die moeten zal snel overeenstemming bestaan. Maar andere zijn op zijn minst omstreden, of aanvechtbaar. Zo menen jullie dat bomen en lantaarnpalen op de Beethovenlaan en Mozartlaan moeten worden verplaatst, vanwege de ‘zichtlijnen’.
  Deze bomen horen juist bij het gezicht van het park. Ze geven er karakter aan. Deze oude bomen moeten juist niet worden verplaatst, maar behouden blijven. Op de Mozartlaan aan de kant van het park staat 1 lantarenpaal keurig in het midden op het kruispunt van de Beethovenlaan die lijkt me juist functioneel en daarmee veilig, om zicht te houden op het kruispunt.

  Het lijkt me dat fietssluizen niet met zichtlijnen samen gaan. Ook ik ben tegen fietsen in het park. Hier moeten toch betere oplossingen voor zijn. Het nodigt niet meer uit om het park in te gaan. Ouders met een kinderwagen kunnen op deze manier ook moeilijker het park in.
  Een jaar of 10 geleden zijn de bankjes en hekjes bij het Hertenkamp anders neergezet waardoor het meer toegankelijker werd voor fietsers. Dit zouden we in de oude staat kunnen herstellen.

  Ook schrijven jullie bij punt 10 dat honden ‘moeten’ worden aangelijnd. Dat lijkt me overbodig. Overal in Utrecht geldt een aanlijnplicht voor honden, behalve op de aangewezen gemeentelijke honden-losloopplekken. Ik pleit er voor om de rand van het park langs de Leidsweg, van de Bartoklaan tot de Muntbrug, voor te dragen als hondenlosloopgebied, zodat de neiging om honden los te laten in het park minder zal worden.
  Hondenbezitters zijn de ogen en oren van het park vanwege hun dagelijkse rondes. Ze zorgen voor broodnodige sociale controle. Dat overlast van honden bestreden moeten worden spreekt vanzelf, maar die regels zijn allang van kracht.

  Beantwoorden
  • Chiel en Thea
   26 maart 2012 om 20:35
   Permalink

   Beste Marieke,
   Bedankt voor jouw reactie op ons stuk Oog voor park Oog in Al, deel 2.
   Wij willen toch graag enkele misverstanden uit de wereld helpen.

   Onze lijst van korte termijn maatregelen én de lijst van maatregelen voor behoud en herstel van het park, is inderdaad erg lang, maar nog niet kompleet.
   Moeten zou jij hier kunnen lezen als noodzakelijk om het park te behouden.

   Voorwat betreft herstel van de zichtlijnen, gaat het hier om 3 lantaarnpalen (1x Mozartlaan, 2x Beethovenplein) en 3 te verplaatsen bomen, (1x park voor het naakt, 2x Beethovenplein)

   Het valt al met al erg mee, Bovendien hebben wij nog heel wat bomen te goed van de gemeente Utrecht! (zie Oog voor Park Oog in Al deel 1)

   Beste Marieke, voorwat betreft de fietssluizen. Bij de kinderspeelplaats / zandbak is jaren geleden al een fietssluis geplaatst. Via de fietssluis is het ook voor ouders met kinderwagens goed mogelijk om bij deze speelplaats te komen!

   Wat betreft punt 10 over aanlijnen van honden, hoewel jou dit overbodig lijkt, verwijzen wij je naar het APV artikel 51 lid b.

   Overigens is het wel zo dat de maatregelen die wij voorstellen het karakter van het park versterken en het park op een niveau brengen dat het verdient!

   Thea en Chiel

   parkregels

   Beantwoorden

Geef een reactie