Melden

deze afbeelding: vuil in het Sarphatipark (Amsterdam)

We hebben ons onlangs voorgenomen om misstanden, overlast, etc. vaker te gaan melden. Even op een rijtje hoe je dat kunt doen:

 • hele urgente zaken (levensbedreigend of verdachte situaties, de politie is er dan in principe binnen 10 minuten): 112
 • wijkagent/wijkbureau politie (minder dringend): 0900-8844
 • meldingen mbt de openbare ruimte: 030-2860000 (ma t/m vr 08.30-17.30 uur)

wat valt onder deze laatste categorie?

Vervuiling

 • zwerfvuil op straat of in openbaar groen
 • volle of beschadigde afvalbakken
 • gedumpt grofvuil (géén bouwafval)
 • vervuiling van of schade aan kringlooppunten
 • gesignaleerde fietswrakken
Wegen en straatmeubilair

 • schade aan trottoirs, rijbanen en fietspaden
 • schade aan parkbanken, plantenbakken, verkeerspalen en borden
 • schade aan bewegwijzering en straatnaambordjes
 • kapotte verkeerslichten
Openbaar groen

 • overlast van overhangende struiken of boomtakken
 • onderhoud aan grasvelden en plantsoenen
 • onderhoud van vijvers
Verkeer

 • verkeersoverlast, door bijvoorbeeld sluipverkeer
 • onveilige verkeerssituaties
 • parkeeroverlast in woonwijken
Openbare orde en veiligheid

(zie ook Veilige buurt) voorbeelden:

 • overlast van jongeren en/ of andere personen
 • overlast van daklozen en verslaafden
 • overlast van winkeluitstallingen en horeca-terrassen
Overige zaken in de openbare ruimte
voorbeelden:

 • schade aan speelvoorzieningen
 • defecte straatverlichting
 • kapotte verkeerslichten
 • problemen in riolering, watergangen en bruggen.

Geef een reactie