Veranderingen komen in zicht

ontwerp voor vooererf bij dierenweide
ontwerp voor voorerf bij dierenweide

De aanpassingen aan Park Oog in Al beginnen steeds meer vorm te krijgen. Inmiddels is er beweging rondom de ingang bij Meijsters Buyten, nu de nieuwbouw daar begint gereed te komen. De plannen voor de entree aan de Beethovenplein zijn volop in ontwikkeling, en er zijn eerste ideeën gepresenteerd voor de speelplek bij de bunker (aangedragen door basisschoolleerlingen) en de nieuwe inrichting van het voorerf van de dierenweide.

Dat werd duidelijk op de laatste bewonersbijeenkomst van 11 maart jongstleden over het Beheerplan van het park. Zie hier de presentatie die gegeven werd over de voortgang.

Ook aan dat beheerplan wordt overigens door de gemeente gewerkt: een beschrijving van de onderbouwing van de inrichting van dit park: vragen als: waarom staat die boom daar?, wat is het onderhoud?, moet deze worden vervangen wanneer hij sterft, wie (gemeente / bewoners) doet wat? komen in dit plan aan de orde.

Er werd ook over andere ingrepen gesproken: het straatmeubilair, de verlichting, het hondentoilet en de speeltuin. Al met al belooft 2015 een jaar met veel verbeteringen voor het park te worden.

Bijeenkomst beheerplan Park

 

plankaartDe gemeente organiseert woensdag 10 december een bijeenkomst om te starten met het opstellen van een beheerplan voor Park Oog in Al. De totstandkoming hiervan is één van de 6 actiepunten uit het advies dat dit jaar door de gemeente is  geaccepteerd. De ingang bij de nieuwbouw was het vorige actiepunt, inmiddels zijn er ook verkenningen over de ingang van de dierenweide. de overige prioritaire onderdelen uit het plan waren: Spelen faciliteren bij de bunker, de entree Beethovenlaan en de bosschages achter de violenheuvel.

De bijeenkomst is van 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in Houtzaagmolen De Ster, Molenpark 3, Utrecht.

Het volledige advies is te downloaden via de site van wijkbureau West.

 

Nu nog bibliotheek, straks een [t]Huis voor ons allemaal?

new-2De bibliotheek verhuist binnenkort naar de Cereolfabriek en het landhuis in Park Oog in Al is klaar voor een nieuwe bestemming. Als het aan ons ligt wordt het historische pand een huis waar alle bewoners van wijk West welkom zijn. Een huis waar je mensen kunt ontmoeten, maar ook een huis om je in terug te trekken. Een huis waarin iedereen uit de wijk mee kan doen aan uiteenlopende activiteiten en waar je zelf activiteiten kunt aandragen en (mede) organiseren. Een huis waar je overdag kunt eten, drinken, werken, leren, ontspannen, feesten, overleggen en spelen. En ’s nachts misschien zelfs kunt slapen. Een huis in het prachtige park Oog in Al. Een tweede [t]Huis voor elke wijkbewoner. Lees hier meer over het idee achter [t]Huis in het park.

Spreekt het idee van [t]Huis in het park je aan? Laat dan weten dat je het plan steunt door hier je digitale handtekening te plaatsen. Doe dit het liefste vóór 17 juli.  Dan presenteren we namelijk ons plan aan de gemeente Utrecht en willen we kunnen aantonen dat we op veel draagvlak kunnen rekenen vanuit de wijk.

Heb je ideeën voor activiteiten of heb je vragen? Je kunt onderaan deze pagina een reactie achterlaten die voor alle bezoekers zichtbaar is. Ook kun je via het contactformulier een mailtje naar ons sturen.

 

 

werkgroep Dierenbeheer van start

[ihrss-gallery type=”GROUP5″ w=”600″ h=”170″ speed=”2″ bgcolor=”#FFFFFF” gap=”5″ random=”YES”]

Vijf vrijwilligers (Gerie de Jong, Louis Kemman, Frans Cools, Lonneke Bomers en schrijver dezes) zijn vandaag gestart met het maken van een beheerplan voor de dierenweide in Park Oog in Al. Waar gaat de werkgroep aan werken?

  • De werkgroep gaat helder maken welke dieren er bij kunnen in de dierenweide, en wat daarvan de financiële of beheersmatige gevolgen zijn.
  • De werkgroep maakt een plan voor het beheer van de herten. Kunnen er jonkies bij komen? Wat betekent dat? Hoe houden we een gezonde hertenpopulatie in stand?
  • Hoe komt er meer interactie met de dieren? Welke infrastructurele aanpassingen zijn daarvoor nodig?

De werkgroep gaat op onderzoek uit, gaat op bezoek bij andere dierenweides, en zal ook ondersteund worden door Natuur- en Milieucommunicatie (NMC), die uiteraard de nodige ervaring inbrengt. De werkgroep wordt (net als de andere vrijwilligersactiviteiten) gecoördineerd vanuit de stichting Park Oog in Al, die dit jaar het volledige beheer van de gemeente overneemt. Mocht u ideeën hebben of kennis kunnen aandragen, aarzel niet om dat kenbaar te maken aan één van de werkgroepleden of door middel van een mail aan dierenbeheer@parkooginal.nl. Of geef hieronder een reactie!

Werkgroep presenteert plan

21 januari jl. vond de informatieve bijeenkomst plaats waarin belangstellenden werden bijgepraat over de planvorming rond Park Oog in Al. De werkgroep die het advies voorbereidt, bestaande uit zo’n 30 deelnemers (bewoners, gebruikers, en belanghebbenden), heeft zich uitgesproken over wat er met het park moet gebeuren. Een samenvatting van dit advies is te vinden in dit wijkbericht en op onderstaande plaatje (klik er op om het groter te zien) .

20140106_overzicht_bij_Advies_werkgroep_Park_Oog_in_Al(1)
overzicht advies Werkgroep Park Oog in Al
Marjo de Kraker
Marjo de Kraker

De presentatie van ontwerper Marjo de Kraker, die het proces inhoudelijk begeleidde, liet 14 ingrepen zien waarover binnen de werkgroep grotendeels consensus over was. Overeenstemming was er ook over de kernwaarden die richting gaven aan de voorgestelde veranderingen: het park is een groen, rustig, cultuurhistorische plek waarin de natuurlijke diversiteit verder bevorderd moet worden. Al zag niet iedere aanwezige dit als de kernwaarden.

Nieuwe en verbeterde speelplekken, nieuwe en verbeterde entrees, meer interactiviteit rond de dierenweide, meer diversiteit in flora en fauna en herstel van de zichtlijnen behoren bij de ingrepen waarmee de kwaliteit van het park ontegenzeggelijk verhoogd wordt. Wat spannend blijft is met welke prioriteit er wat uitgevoerd kan worden. Het streven is het advies aan het college nog voor maart aan de wethouder aan te bieden, die helaas niet bij de avond zelf aanwezig kon zijn.