Nieuw uilentehuis

IMG_20151219_121315575_HDRIMG_20151219_115545906
bosuil
Eind vorig jaar is op initiatief van vrijwilliger Jeroen in het park een nestkast opgehangen voor een bosuil.

Deze vogels beginnen binnenkort al met het uitzoeken van een broedplaats, dus was het gewenst dat de speciale kast al in december geplaatst zou worden.

Wij willen dit jaar nog meer nieuwe nestkasten plaatsen. En zijn op zoek naar een tweetal vrijwilligers die eenmaal per jaar willen meehelpen bij het ophangen en schoonmaken van deze kasten. Als je interesse hebt, stuur dan een mailtje naar Arend van Rooden (secretaris@parkooginal.nl)

De toekomst van landhuis Oog in Al

Utrecht,_Park_Oog_in_Al_1,_18294-2En wat is er gebeurd na 21 januari 2014 ?

Begin januari plaatste ik een oproep op de website van park Oog in Al. Hierin riep ik mensen op om mee te denken over de toekomst van het landhuis in park Oog in Al (het gebouw waar nu nog de bibliotheek in is gevestigd). Naar aanleiding van deze oproep hebben zich meerdere personen gemeld en is inmiddels een vaste kern ontstaan van 4 personen die samen de initiatiefgroep vormen die zich inzet voor het behoud van het Landhuis Oog in Al voor wijk West.

Wat we voor ogen hebben is dat het landhuis in Park Oog in Al inclusief theekoepel en buitenruimte functie voor de wijk behoudt die:

 • aanvullend  is op andere functies in de wijk
 • de interactie tussen het landhuis en het park versterkt
 • de vorm heeft van een ontmoetingsplek waar álle bewoners in  de wijk Utrecht West welkom zijn en die uitnodigt om aan activiteiten met en voor anderen mee te doen of om activiteiten aan te dragen, waardoor de lokale gemeenschap wordt versterkt.

Om dit voor elkaar te krijgen zijn we bezig met opstellen van een bedrijfsplan, dat we voor de zomervakantie op hoofdlijnen klaar willen hebben. Voor de totstandkoming van dit plan hebben we goed en regelmatig contact met de gemeente via het wijkbureau.

Deze week hoorden we van de gemeente dat het pand niet zal worden verkocht, maar verhuurd. We hebben ons aangemeld als zeer geïnteresseerde partij om het beheer en de exploitatie van het pand op ons te nemen.

In de afgelopen 3 maanden hebben we ook gesprekken gevoerd met verschillende enthousiaste partijen en buurtbewoners. Er is veel belangstelling voor ons initiatief en we voelen ons dan ook zeer gesteund in onze doelstelling. De komende weken zullen we deze gesprekken nog verder gaan uitbreiden. Onze website is in de maak en we broeden op een Meisterlijke kick-off.

Enthousiast geworden en wil je meehelpen en/of -denken? Stuur een mailtje naar  info@landhuisooginal.nl en we nemen contact op.

Inge Ronk

initiatiefgroep Landhuis

Een plan voor het landhuis Oog in Al?

foto Landhuis Oog in AlOp dinsdag 21 januari vindt de presentatie plaats van de uitgangspunten voor het ontwerp van park Oog in Al; het resultaat van de inspanningen van de werkgroep.

Hoewel de werkgroep de laatste hand legt aan dit advies, is nog steeds niet duidelijk wat er met het landhuis (nu bibliotheek) gaat gebeuren. Het landhuis is eigendom van de gemeente, er zijn nog geen vast omlijnde gemeenteplannen bekend, behalve dan wellicht verkoop. De werkgroep pleit voor het behoud van het landhuis voor de wijk, met een maatschappelijke functie.

Maar welke functie stel je je dan voor? Misschien zijn de ideeën afzonderlijk niet makkelijk te realiseren, maar in combinatie met elkaar juist wel.  In de wandelgangen wordt geroepen om een ontmoetingsruimte voor ouderen, een zaal voor bijeenkomsten, een biologische winkel, een terras, een werkplek voor thuiswerkers, overlegruimte, coachingsruimte, logeermogelijkheden voor gasten, etc..

Maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. Daarom deze oproep: wie heeft zulke ideeën en wil helpen te onderzoeken of er een breed gedragen, serieuze, haalbare en betaalbare invulling voor het landhuis kan komen.

Ik zou graag met een groep belangstellenden vóór 21 januari hierover willen brainstormen. Meld je door te reageren op dit bericht (hieronder) of door te mailen naar inge.ronk@casema.nl.

Bijzondere boom in Park Oog in Al gezocht!

Ik heb een vraagje aan de bezoekers van deze site: Wat is volgens jou de oudste, mooiste of meest bijzondere boom van Park Oog in Al?

Waarom wil ik dat weten? Op een vakantie in Normandië zag ik een oude boom. Ze stond zelfs op de officiële Michelin wegenkaart als ‘andere bezienswaardigheid’ aangegeven! Ik vroeg me af waarom ik nog nooit een boom op een Nederlandse kaart van de ANWB heb gezien. Hebben wij geen oude bomen? Hebben we geen interesse in bomen? Natuurlijk wel. Maar wanneer we niet weten waar ze staan en wie ze zijn, kunnen bomen ook geen reputatie als bezienswaardigheid opbouwen.

Daarom heb ik het plan opgevat om bomen een gezicht te gaan geven. Als bewoner van Oog in Al lijkt het mij leuk (en praktisch) om dicht bij huis te beginnen. Ken jij een bijzondere boom in Park Oog in Al? Reageer op dit bericht en vermeld naam, lokatie en bijzonderheden van de boom. Voor de meest bijzondere boom (of bomen) zal ik een Facebookpagina oprichten. Hierop wil ik van alles over de boom (of bomen) gaan verzamelen en wijkbewoners kunnen me daarbij helpen. Foto’s, wetenswaardigheden, tekeningen, verhalen, anekdotes, gedichten. Wat maakt de boom allemaal mee? Wie wonen er in de boom?

Met het verzamelde materiaal wil ik iets gaan maken. Wat het gaat worden? Geen idee! Een boekje, een kunstwerk, een poster, een ansichtkaart, een bordje bij de boom? Misschien komen jullie met zoveel mooie boomsuggesties dat ik niet kan kiezen en wordt het een wandelroute langs bijzondere bomen van Oog in Al…

Ik zie jullie suggesties graag tegemoet,
Birgit van Diemen (Grafisch ontwerper en bewoner van Oog in Al).

 

Oog voor park Oog in Al (2)

Over de ontstaansgeschiedenis van Park Oog in Al is op deze site veelvuldig gesproken. J.J.Denier van der Gon heeft het park in 1921 ontworpen. Het park is naar zijn ontwerp aangelegd. Daarmee kreeg het park Oog in Al de kenmerken van een Engelse landschapstuin: Romantische landschappen met grote grasvelden, veel bomen, bloemperken én de doorkijkjes geven de bezoekers het gevoel van rust en ruimte. De bloemperken geven geur en kleur.

Helaas zijn in de laatste decennia de bloemperken verwijderd. De fontein  in de grote vijver werkt niet meer. De entrees van het park zijn onduidelijk geworden. Sinds wij de herten niet meer mogen voeren zijn ook de konijnen, schapen, geiten, pauwen, kraanvogels, duiven enz. verdwenen en heeft het park  een deel van zijn educatieve funktie verloren.

Het park is onderhoudsarm geworden: De gemeente heeft gekozen voor minimaal onderhoud en toezicht. De parkwachter is weggesaneerd en waar geen controle is ontstaat verloedering. Om deze verloedering van het park te stoppen zijn o.i. enkele korte termijn maatregelen nodig:

 1. de parkstructuur, het patroon van de paden én de zichtlijnen moeten worden hersteld
 2. het hekwerk (tussen woning en voetpad) moet tijdelijk teruggeplaatst worden in de bocht van de Meijsterlaan.
 3. bij  het voetpad de Hoogte (langs de violenheuvel) moeten fietssluizen geplaatst worden
 4. Bij de ingangen aan de Beethovenlaan moeten fietssluizen geplaatst worden
 5. Bij de voorkant van het hertenkamp moeten fietssluizen geplaats worden
 6. Er moet betere verlichting komen
 7. De vlierstruiken rondom het hertenkamp moeten gesnoeid worden (vanwege de zichtlijnen)
 8. Het park moet de monumentenstatus krijgen en erkend worden als beschermd stadsgezicht.

 Maatregelen voor behoud en herstel van het park:

 1. de zichtlijnen moeten definitief hersteld worden
 2. Bomen en lantaarnpalen (Beethovenlaan en Mozartlaan) moeten daarvoor verplaats worden.
 3. De bloemperken bij de entrees moeten worden teruggeplaatst
 4. De plantenborders moeten hersteld worden, zodat de romantiek terugkomt in het park in geur en kleur.
 5. Er moet opnieuw worden geplant rondom de bunker, het bunkerpad en de bankjes moeten worden teruggebracht.
 6. de  fontein (op krachtstroom) moet worden teruggeplaatst in de grote vijver
 7. De diversiteit in de hertenweide moet weer terugkomen: de pauwen moeten terug, maar ook de eenden, geiten, ganzen, kippen enz.
 8. Er moeten duidelijke entrees komen van het park
 9. Er moet een parkreglement komen
 10. Honden moeten worden aangelijnd
 11. Er moet informatie worden gegeven over de cultuurhistorie van het park
 12. Er moet een parkwachter worden aangesteld
 13. De educatieve funktie van het park moet worden versterkt in samenhang met de cultuurhistorie
 14. Deze maatregelen moeten gefaseerd worden ingevoerd.

Als wij kiezen voor beheer en behoud van het park Oog in Al gaat het hier om de minimale eisen op korte termijn en inzicht voor de lange termijn om het park weer op het niveau te brengen zoals bedoeld door de ontwerper J.J.Denier van der Gon:

Een stadspark met allure een mix van sociale recreatieve funkties met behoud van de cultuur historie

Een stadspark met grandeur, dat wij ook voor de komende generaties willen behouden!