Nadenken over Park Oog in Al

Op woensdagavond 12 oktober was er een bijeenkomst van de initiatiefgroep van wijkbewoners die graag Park Oog in Al willen herinrichten/vernieuwen. De oorspronkelijke groep van drie is uitgebreid met een aantal andere enthousiaste gebruikers en omwonenden van het park, waaronder ondergetekende. Iedereen is enthousiast over verandering, beter onderhoud etc. Er is nog geen specifiek plan dat we de gemeente voor willen leggen en de wensen zijn nog heel divers. Overeenkomst is wel dat iedereen graag een Park Oog in Al ziet dat meer bij de eisen des tijds aansluit.

In een vervolg overleg met het wijkbureau begin november zullen we als initiatiefgroep vragen (zoals al gesuggereerd door de gemeente overigens) om een cocreatie traject, waarbij in een open uitnodiging aan alle wijkbewoners de mogelijkheid wordt geboden om mee te denken/praten en beslissen over een hernieuwde inrichting van het Park. Cocreatie betekent dat er helemaal in samenspraak met wijkbewoners een plan ontwikkeld wordt, dus deelnemers aan het traject kunnen daadwerkelijk mee ontwerpen in plaats van stemmen over een ontwerp van de gemeente. Het betekent ook dat iedereen vanuit eigen visie, wensen en belangen mee kan denken. Uiteindelijk wordt dat plan daarna voorgelegd aan bewoners en omwonenden in de wijk West. Wij verwachten dat in een cocreatie proces ieders belangen een goede plek kunnen krijgen, en dat we gezamenlijk kunnen bouwen aan een goed, haalbaar en aansprekend ontwerp voor vernieuwing/ herstel/ nieuw onderhoud. We hopen van harte dat de gemeente deze denklijn onderschrijft en voortvarend met het initiatief aan de slag gaat!